Novinky

26.08.2014

Uzavření reklamní sítě BillBoard CZ (výměna)

Ke dni 30.11.2014 bude ukončen provoz a uzavřeny přístupy do reklamní sítě - BillBoard CZ (výměna) fungující na reklamním trhu pro majitele webových stránek a/nebo inzerenty.

V případě zájmu a dostatečném rozsahu (...

Více zde

Informace o výměnném poměru v systému BillBoard

V síti BillBoard je zaveden tzv. plovoucí výměnný poměr . Tzn. výměnný poměr, který je dle aktuální situace neustále přepočítáván a kolísá mezi 1:1 a 1:2 (většinou by však neměl překročit 1:1,2). Čím je poměr ovlivňován? Faktorů je několik. Mezi hlavní patří:

Spoření kreditů

Některý z členů se v minulosti rozhodl, že bude zobrazovat cizí reklamu, ale že nebude chtít zobrazovat svou reklamu u ostatních členů. Začal spořit do budoucna, což BillBoard umožňuje. Během určité doby může člen naspořit nemalé množství zobrazení, které se pak rozhodne v relativně krátkém časovém období využít pro svou reklamní kampaň. V ten moment se stane, že poptávka po reklamě převýší nabídku. Misky vah nejsou vyrovnány, a proto je aktuální výměnný poměr přizpůsoben vzniklé situaci.

Zákaz konkurence a oborové cílení

V případě, že vezmeme v úvahu možnost zakázat reklamu konkurence na členských stránkách, může se stát, že někdo, kdo má zrovna nárok na zobrazení reklamy, nemá kde zobrazit, protože jiný člen reklamu z jeho oboru zakázal, nebo požaduje reklamu v oboru, ve kterém je nabídka reklamního prostoru nižší, a proto musí počkat na okamžik, kdy bude reklamní plocha odpovídající jeho požadavkům k dispozici. Proto není možné, aby byl v každý okamžik výměnný poměr 1:1.

Placené kampaně

Poskytování služeb výměnné sítě BillBoard není jednoduchou záležitostí a vyžaduje rozsáhlé znalosti, kvalitní hardware, rychlé připojení k internetu a v neposlední řadě nemalý tým lidí. Proto v síti BillBoard probíhají i placené kampaně, které nám pomáhají hradit náklady spojené s provozem. Tyto kampaně probíhají s použitím malé části reklamního prostoru, která by normálně byla použita pro členy v rámci výměny. Probíhají na zlomku reklamního prostoru v síti a nikdy nemohou být cíleny na konkrétní servery, proto nemůže docházet k poškozování zájmu jednotlivých serverů.

Je zřejmé, že celá problematika výměnného poměru není jednoduchá. Snažíme se však dělat vše pro to, abychom poskytovali našim členům sítě kvalitní, spolehlivé a výhodné služby vedoucí k jejich maximální spokojenosti.